Sodni tolmač je strokovno usposobljena oseba, ki v postopkih na sodišču, pri odvetnikih ali notarjih in tudi v drugih različnih situacijah tolmači govorjene besede v ciljni jezik. Sodni tolmač mora biti vedno nepristranski, saj ga k temu zavezujeta prisega in zakonodaja.

sodni-tolmac

Sodni tolmač lahko svoje storitve ponudi ob zelo različnih priložnostih, ki so lahko poučne, sproščene ali pa izredno zahtevne zaradi ohranjanja nujne ravni strokovnosti. Tako so lahko sodni tolmači potrebni na upravnih enotah ob sklenitvi zakonske zveze, na strokovnih predavanjih ali pa pri pomembnih poslovnih pogajanjih, saj gospodarske družbe zelo pogosto potrebujejo pomoč tolmača pri zasedanju upravnih odborov, nadzornih svetov ali na sejah skupščin.

Najpogostejši dokumenti, ki jih sodni tolmač prevaja so pogodbe vseh vrst, sporazumi, potrdila, izjave, odločbe, notarski zapisi, sodbe in podobno. Prisotnost sodnega tolmača je še posebej pomembna na sodišču ob narokih in obravnavah. Vendar se tu njegova naloga ne konča, saj med različnimi sodnimi postopki nastaja veliko število dokumentov, ki jih je potrebno prevesti, kot so notarski zapisi in listine, obtožnice, upravne in sodne odločbe, tožbe, sodbe in sklepi sodišča. Tudi v gospodarstvu pri sklepanju poslov nastaja velika količina različnih dokumentov, zato je prav sodni tolmač tisti, ki prevede akte in statute gospodarskih družb, družbene pogodbe, akte o ustanovitvi družbe, itd.

Dober sodni tolmač je nepogrešljiv člen v poslovnem svetu in tako pogosto sodeluje s podjetniki in družbami, ki sodelujejo s tujino ali se prijavljajo na razpise v tujini, izvozniki in uvozniki kot tudi s tujimi družbami, ki ustanavljajo svoje podružnice v Sloveniji.

Sodni tolmač po končanem prevajanju dokumenta tega tudi sodno overi. Sodno overjen prevod je uradni prevod, katerega veljavnost je izenačena z veljavnostjo izvornega dokumenta in je tudi uradno veljaven v tujini. Sodno overjen prevod vam lahko izdela in izda samo sodni tolmač, ki je ustrezno strokovno usposobljen in imenovan s strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.