Namen notranje revizije ni lov na čarovnice, ampak je to način preverbe poslovanja določene organizacije ter s tem hramba podatkov, ki so pomembna za poslovanje tako v času tveganj kot tudi v času rasti. Postopek revidiranja o katerem si lahko več preberete na tej strani www.loris.si/notranja-revizija/ je zbiranje podatkov in dokazov s strani pooblaščenih revizorjev  o končnih računovodskih stanjih ali drugih predmetih revidiranja. Namen, ki ga ima notranja revizija je ugotoviti ali so izkazani podatki točni in popolni, kar pomeni poštenost pri izkazanih dogodkov, kar pa je potrdilo, da so poslovni dogodki tudi v resnici nastali.

notranja revizija

Notranja revizija računovodskih izkazov se opravlja na zunanjo pobudo na podlagi zakonskih zahtev, lahko pa se revizija opravi tudi na pobudo lastnika ali pa poslovodstva podjetja. Potrebno pa je poudariti, da je za vse računovodske izkaze odgovorno poslovodstvo določenega podjetja, kar jim tudi zmanjša tveganje za kakršna koli prirejanja ali prevare, ki bi se nemara lahko zgodile v podjetju. Notranja revizija je projekt, ki ga je potrebno vzeti izjemno resno, prav tako pa so podatki o opravljeni reviziji možnost za popravilo določenih stvari, ki v podjetju nemara delujejo nepravilno. Notranja revizija je opravljena s strani pooblaščenega revizorja, njegova primarna naloga je izdaja revizijskega mnenja, ki je pripravljeno v skladu z mednarodnimi standardi in temeljnimi načeli revizije. Z njegovim mnenjem lahko vpliva na kredibilnost podjetja v svojem okolju in med poslovnimi partnerji, prav tako pa v poročilu zapiše predlog o izboljšanju poslovanja.

Področja, ki so največkrat revidirana s strani revizorjev so, kadrovanje, javna naročila, bilance ter zaključni podatki o poslovanju, inventure, prihodki v povezavi z terjatvami itn. Revizija je ena resnejših zadev v podjetju, katero je potrebno tudi vzeti tako, o sami reviziji je dostopnih kar nekaj podatkov, za vse informacije pa se lahko obrnete tudi na javne institucije.