Krožna žaga

Krožna žaga za vsako rabo

Krožna žaga je električno orodje za rezanje naravnost. Krožna žaga in različni krožni žagni listi se uporabljajo v različnih industrijah, ponavadi se z krožno žago reže les lahko pa se reže mnogo drugih stvari, vse kar je potrebno je da zamenjamo krožni žagni list, ki so narejeni na isti način, …