Cena bakra v zadnji 45-ih letih samo narašča. Vendar se cena za odkup bakra oblikuje na borzi in se tedensko postavlja, zato tudi nekoliko niha, vendar je visoka, saj bakra primanjkuje na trgu. Nastajajoči trgi zahtevajo baker, ker infrastruktura predstavlja tako pomemben del povpraševanja, so nastajajoči trgi ključno gonilo cen bakra. Hitro rastoče države, kot sta Indija in Kitajska, z rastjo svojih gospodarstev kopičijo ogromne količine bogastva. Posledično imajo vse večjo potrebo po infrastrukturi, ki podpira stanovanja in prevoz. Azija predstavlja vedno večji delež svetovnega povpraševanja po bakru.

cena bakra
Cena bakra je lahko močno odvisna od sposobnosti teh držav, pa tudi drugih gospodarstev v vzponu, kot je Brazilija. Zaustavitev rasti v nastajajočih gospodarstvih bi skoraj zagotovo negativno vplivala na cene bakra. Povpraševanje po bakru na ameriškem stanovanjskem trgu je velika, zato je cena bakra visoka. Ameriška stanovanjska industrija med drugim uporablja baker v električnih napeljavah, strešnih kritinah, vodovodnih inštalacijah in izolaciji. Dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje po stanovanjih v ZDA, vključno z nekmetijskimi plačilnimi listami, hipotekarnimi obrestnimi merami, bruto domačim proizvodom (BDP) ZDA in demografskimi podatki, prav tako igrajo pomembno vlogo pri določanju povpraševanja po bakru.
Gradbena industrija je odgovorna za skoraj polovico dobave bakra. Špekulanti bi morali biti zelo pozorni na trende na tem trgu, da bi dobili namige o prihodnjih cenah bakra. Politična, okoljska in delovna vprašanja lahko močno vplivajo na cene bakra. V preteklosti so države občasno izbirale vlade, ki so nacionalizirale rudarsko industrijo. Takšni dogodki lahko motijo dobavo in povzročijo, da je cena bakra višja. Nenazadnje lahko naravne nesreče, kot so potresi in zemeljski plazovi, upočasnijo rudarsko proizvodnjo.
Trgovci z bakrom bi morali biti pozorni na geopolitične novice, ki vplivajo na rudarsko industrijo. Ko cene rastejo, bodo kupci iskali cenejše nadomestke, če so na voljo. Cenejše kovine, kot je aluminij, so zdaj nadomestek za baker v električnih kablih, električni opremi in hladilni opremi. Nikelj, svinec in železo prav tako tekmujejo z bakrom kot nadomestki v nekaterih industrijah.