postopek stečaja

Zakaj se sproži postopek stečaja in kaj to pomeni za vas

Postopek stečaja je ukrep, ki ga sproži dolžnik v primeru, ko ni več zmožen poravnati svojih obveznosti o čemer več izveste na tej povezavi www.odvetnicasibila.si/stecaj-podjetja-ali-osebni-stecaj. Namen postopka stečaja je zagotoviti pošteno razdelitev premoženja med dolžnikovimi upniki. Postopek se začne s predložitvijo prošnje za stečaj pri pristojnem sodišču. Prošnja mora